THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ ba, 11-08-2020
11-08-2020 30 TRÚNG SVIP BT: 30
10-08-2020 01 TRÚNG SVIP BT: 01
09-08-2020 35 TRÚNG SVIP BT: 35
08-08-2020 07 TRÚNG SVIP BT: 07
07-08-2020 81 TRÚNG SVIP BT: 81X2
06-08-2020 45 TRÚNG SVIP BT: 45
05-08-2020 39 TRÚNG SVIP BT: 39X2
04-08-2020 71 TRÚNG SVIP BT: 71
03-08-2020 65 TRÚNG SVIP BT: 65
02-08-2020 55 TRÚNG SVIP BT: 55
01-08-2020 34 TRÚNG SVIP BT: 34
31-07-2020 81 TRÚNG SVIP BT: 81
30-07-2020 37 TRÚNG SVIP BT: 37
29-07-2020 54 TRÚNG SVIP BT: 54
28-07-2020 07 TRÚNG SVIP BT: 07X2
27-07-2020 25 TRÚNG SVIP BT: 25