THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ sáu, 24-09-2021
23-09-2021 05 TRÚNG SVIP BT: 05
22-09-2021 31 TRÚNG SVIP BT: 31X2
21-09-2021 61 TRÚNG SVIP BT: 61
20-09-2021 34 TRÚNG SVIP BT: 34
19-09-2021 99 TRÚNG SVIP BT: 99
18-09-2021 01 TRÚNG SVIP BT: 01
17-09-2021 75 TRÚNG SVIP BT: 75
16-09-2021 82 TRÚNG SVIP BT: 82X2
15-09-2021 50 TRÚNG SVIP BT: 50
14-09-2021 82 TRÚNG SVIP BT: 82
13-09-2021 23 TRÚNG SVIP BT: 23
12-09-2021 50 TRÚNG SVIP BT: 50
11-09-2021 39 TRÚNG SVIP BT: 39
10-09-2021 38 TRÚNG SVIP BT: 38
09-09-2021 55 TRÚNG SVIP BT: 55
08-09-2021 41 TRÚNG SVIP BT: 41