THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 16-01-2021
15-01-2021 77 TRÚNG SVIP BT: 77
14-01-2021 50 TRÚNG SVIP BT: 50
13-01-2021 72 TRÚNG SVIP BT: 72
12-01-2021 16 TRÚNG SVIP BT: 16
11-01-2021 30 TRÚNG SVIP BT: 30
10-01-2021 64 TRÚNG SVIP BT: 64
09-01-2021 23 TRÚNG SVIP BT: 23
08-01-2021 06 TRÚNG SVIP BT: 06
07-01-2021 40 TRÚNG SVIP BT: 40
06-01-2021 80 TRÚNG SVIP BT: 80
05-01-2021 65 TRÚNG SVIP BT: 65
04-01-2021 95 TRÚNG SVIP BT: 95X2
03-01-2021 54 TRÚNG SVIP BT: 54
02-01-2021 86 TRÚNG SVIP BT: 86
01-01-2021 11 TRÚNG SVIP BT: 11
31-12-2020 24 TRÚNG SVIP BT: 24