THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ ba, 26-05-2020
25-05-2020 12 TRÚNG SVIP BT: 12
24-05-2020 95 TRÚNG SVIP BT: 95
23-05-2020 25 TRÚNG SVIP BT: 25
22-05-2020 40 TRÚNG SVIP BT: 40
21-05-2020 62 TRÚNG SVIP BT: 62
20-05-2020 98 TRÚNG SVIP BT: 98
19-05-2020 35 TRÚNG SVIP BT: 35
18-05-2020 54 TRÚNG SVIP BT: 54
17-05-2020 35 TRÚNG SVIP BT: 35X2
16-05-2020 79 TRÚNG SVIP BT: 79
15-05-2020 79 TRÚNG SVIP BT: 79
14-05-2020 12 TRÚNG SVIP BT: 12
13-05-2020 85 TRÚNG SVIP BT: 85
12-05-2020 27 TRÚNG SVIP BT: 27
11-05-2020 80 TRÚNG SVIP BT: 80
10-05-2020 74 TRÚNG SVIP BT: 74