THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Chủ nhật, 09-05-2021
08-05-2021 07 TRÚNG SVIP BT: 07
07-05-2021 27 TRÚNG SVIP BT: 27X3
06-05-2021 79 TRÚNG SVIP BT: 79X2
05-05-2021 76 TRÚNG SVIP BT: 76
04-05-2021 93 TRÚNG SVIP BT: 93
03-05-2021 41 TRÚNG SVIP BT: 41
02-05-2021 79 TRÚNG SVIP BT: 79
01-05-2021 11 TRÚNG SVIP BT: 11X2
30-04-2021 89 TRÚNG SVIP BT: 89
29-04-2021 72 TRÚNG SVIP BT: 72
28-04-2021 86 TRÚNG SVIP BT: 86
27-04-2021 76 TRÚNG SVIP BT: 76
26-04-2021 23 TRÚNG SVIP BT: 23
25-04-2021 41 TRÚNG SVIP BT: 41
24-04-2021 23 TRÚNG SVIP BT: 23
23-04-2021 94 TRÚNG SVIP BT: 94