THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ bảy, 16-01-2021
15-01-2021 285 TRÚNG SVIP 3C: 285
14-01-2021 438 TRƯỢT
13-01-2021 869 TRƯỢT
12-01-2021 692 TRƯỢT
11-01-2021 507 TRÚNG SVIP 3C: 507
10-01-2021 246 TRƯỢT
09-01-2021 164 TRƯỢT
08-01-2021 726 TRÚNG SVIP 3C: 726
07-01-2021 954 TRƯỢT
06-01-2021 402 TRÚNG SVIP 3C: 402
05-01-2021 376 TRÚNG SVIP 3C: 376
04-01-2021 988 TRÚNG SVIP 3C: 988
03-01-2021 132 TRÚNG SVIP 3C: 132
02-01-2021 781 TRƯỢT
01-01-2021 985 TRƯỢT
31-12-2020 150 TRƯỢT