THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ sáu, 24-09-2021
23-09-2021 534 TRÚNG SVIP 3C: 534
22-09-2021 973 TRƯỢT
21-09-2021 183 TRƯỢT
20-09-2021 119 TRƯỢT
19-09-2021 957 TRÚNG SVIP 3C: 957
18-09-2021 901 TRÚNG SVIP 3C: 901
17-09-2021 430 TRƯỢT
16-09-2021 093 TRÚNG SVIP 3C: 093
15-09-2021 965 TRÚNG SVIP 3C: 965
14-09-2021 159 TRÚNG SVIP 3C: 159
13-09-2021 648 TRƯỢT
12-09-2021 449 TRƯỢT
11-09-2021 654 TRÚNG SVIP 3C: 654
10-09-2021 529 TRÚNG SVIP 3C: 529
09-09-2021 824 TRƯỢT
08-09-2021 938 TRÚNG SVIP 3C: 938