THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP 3 CÀNG KẾT QUẢ
Chủ nhật, 09-05-2021
08-05-2021 593 TRƯỢT
07-05-2021 447 TRÚNG SVIP 3C: 447
06-05-2021 359 TRÚNG SVIP 3C: 359
05-05-2021 866 TRÚNG SVIP 3C: 866
04-05-2021 580 TRÚNG SVIP 3C: 580
03-05-2021 925 TRÚNG SVIP 3C: 925
02-05-2021 578 TRÚNG SVIP 3C: 578
01-05-2021 465 TRƯỢT
30-04-2021 736 TRÚNG SVIP 3C: 736
29-04-2021 916 TRÚNG SVIP 3C: 916
28-04-2021 213 TRÚNG SVIP 3C: 213
27-04-2021 333 TRÚNG SVIP 3C: 333
26-04-2021 352 TRƯỢT
25-04-2021 378 TRƯỢT
24-04-2021 177 TRÚNG SVIP 3C: 177
23-04-2021 860 TRÚNG SVIP 3C: 860