THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SIÊU LÔ + XIÊN 2 KẾT QUẢ
Thứ ba, 11-08-2020
11-08-2020 52 | 36 25 TRÚNG SL: 52X3 | TRÚNG XIÊN 2: 36 25
10-08-2020 35 | 55 08 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 55 08
09-08-2020 83 | 09 24 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 24
08-08-2020 53 | 44 05 TRƯỢT | TRƯỢT
07-08-2020 40 | 35 14 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 35 14X2
06-08-2020 68 | 90 37 TRÚNG SL: 68X2 | TRÚNG LÔ: 90
05-08-2020 81 | 34 27 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 34 27
04-08-2020 38 | 01 83 TRÚNG SL: 38X2 | TRÚNG XIÊN 2: 01X3 83
03-08-2020 26 | 11 92 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 92
02-08-2020 00 | 55 04 TRÚNG SL: 00X2 | TRÚNG XIÊN 2: 55 04
01-08-2020 89 | 34 01 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 34 01X3
31-07-2020 61 | 05 42 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 05 42
30-07-2020 41 | 89 70 TRÚNG SL: 41X2 | TRÚNG XIÊN 2: 89 70
29-07-2020 48 | 62 66 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 62 66
28-07-2020 56 | 45 62 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 45
27-07-2020 36 | 06 05 TRÚNG SL: 36X2 | TRÚNG LÔ: 06