THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SIÊU LÔ + XIÊN 2 KẾT QUẢ
Thứ bảy, 16-01-2021
15-01-2021 28 | 46 41 TRÚNG SL: 28X2 | TRƯỢT
14-01-2021 96 | 63 82 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 63X2 82
13-01-2021 71 | 95 70 TRÚNG SL: 71X2 | TRÚNG LÔ: 95
12-01-2021 89 | 82 43 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 82X2
11-01-2021 27 | 34 85 TRƯỢT | TRƯỢT
10-01-2021 80 | 90 18 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 90
09-01-2021 90 | 38 74 TRÚNG SL: 90X2 | TRÚNG XIÊN 2: 38 74
08-01-2021 61 | 47 94 TRÚNG SL: 61 | TRÚNG XIÊN 2: 47 94
07-01-2021 75 | 88 18 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 88 18
06-01-2021 09 | 86 45 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 45
05-01-2021 98 | 80 73 TRÚNG SL: 98X2 | TRƯỢT
04-01-2021 09 | 13 79 TRÚNG SL: 09X2 | TRÚNG LÔ: 79
03-01-2021 62 | 41 14 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 41 14
02-01-2021 55 | 95 68 TRÚNG SL: 55X2 | TRÚNG XIÊN 2: 95 68
01-01-2021 29 | 55 45 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 55 45
31-12-2020 08 | 17 58 TRÚNG SL: 08X2 | TRƯỢT