THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SIÊU LÔ + XIÊN 2 KẾT QUẢ
Chủ nhật, 09-05-2021
08-05-2021 32 | 17 04 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 04
07-05-2021 27 | 52 83 TRÚNG SL: 27X3 | TRÚNG XIÊN 2: 52 83
06-05-2021 89 | 34 87 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 34
05-05-2021 34 | 41 89 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 89
04-05-2021 77 | 58 57 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 57
03-05-2021 72 | 72 29 TRÚNG SL: 72X2 | TRÚNG XIÊN 2: 72X2 29
02-05-2021 68 | 97 03 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 97
01-05-2021 10 | 41 58 TRÚNG SL: 10 | TRÚNG LÔ: 41
30-04-2021 29 | 19 46 TRÚNG SL: 29X2 | TRÚNG LÔ: 19
29-04-2021 54 | 51 72 TRÚNG SL: 54 | TRÚNG XIÊN 2: 51 72
28-04-2021 60 | 17 60 TRÚNG SL: 60X2 | TRÚNG XIÊN 2: 17 60X2
27-04-2021 27 | 69 12 TRÚNG SL: 27 | TRÚNG XIÊN 2: 69 12
26-04-2021 22 | 75 19 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 75X2 19
25-04-2021 90 | 91 44 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 91X2 44
24-04-2021 30 | 61 89 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 89
23-04-2021 36 | 94 57 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 94