THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SONG THỦ KẾT QUẢ
Chủ nhật, 09-05-2021
08-05-2021 93 | 92 75 TRÚNG ĐỀ: 93X2 | TRÚNG LÔ: 75
07-05-2021 57 | 83 81 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 83
06-05-2021 59 | 60 84 TRÚNG ĐỀ: 59 | TRÚNG ST: 60 84X2
05-05-2021 66 | 56 61 TRÚNG ĐỀ: 66 | TRÚNG ST: 56 61
04-05-2021 80 | 81 70 TRÚNG ĐỀ: 80X3 | TRÚNG ST: 81 70
03-05-2021 25 | 87 68 TRÚNG ĐỀ: 25 | TRÚNG ST: 87 68
02-05-2021 77 | 79 34 TRƯỢT | TRÚNG ST: 79 34
01-05-2021 65 | 68 99 TRÚNG ĐỀ: 65 | TRÚNG ST: 68 99
30-04-2021 36 | 80 32 TRÚNG ĐỀ: 36X3 | TRÚNG LÔ: 80
29-04-2021 06 | 47 91 TRƯỢT | TRƯỢT
28-04-2021 13 | 72 04 TRÚNG ĐỀ: 13 | TRÚNG LÔ: 04
27-04-2021 33 | 39 62 TRÚNG ĐỀ: 33 | TRÚNG ST: 39 62
26-04-2021 53 | 02 75 TRƯỢT | TRÚNG ST: 02 75X2
25-04-2021 78 | 77 52 TRÚNG ĐỀ: 78 | TRÚNG LÔ: 52
24-04-2021 77 | 89 22 TRÚNG ĐỀ: 77X2 | TRÚNG ST: 89 22
23-04-2021 60 | 51 94 TRÚNG ĐỀ: 60 | TRÚNG LÔ: 94