THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SONG THỦ KẾT QUẢ
Thứ ba, 11-08-2020
11-08-2020 18 | 30 28 TRƯỢT | TRÚNG ST: 30 28X2
10-08-2020 28 | 16 34 TRÚNG ĐỀ: 28 | TRÚNG LÔ: 16
09-08-2020 37 | 71 52 TRƯỢT | TRƯỢT
08-08-2020 58 | 26 47 TRÚNG ĐỀ: 58X2 | TRÚNG ST: 26 47
07-08-2020 14 | 38 31 TRÚNG ĐỀ: 14X2 | TRÚNG LÔ: 38X2
06-08-2020 75 | 69 63 TRÚNG ĐỀ: 75X2 | TRÚNG LÔ: 63
05-08-2020 86 | 29 83 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 29
04-08-2020 17 | 43 07 TRÚNG ĐỀ: 17 | TRÚNG LÔ: 07
03-08-2020 35 | 28 36 TRÚNG LÔ: 35 | TRÚNG ST: 28 36X2
02-08-2020 21 | 08 95 TRƯỢT | TRÚNG ST: 08 95
01-08-2020 11 | 69 03 TRƯỢT | TRÚNG ST: 69 03
31-07-2020 62 | 81 72 TRÚNG ĐỀ: 62 | TRÚNG LÔ: 81
30-07-2020 63 | 41 14 TRÚNG ĐỀ: 63 | TRÚNG ST: 41X2 14
29-07-2020 17 | 39 53 TRÚNG ĐỀ: 17X2 | TRÚNG LÔ: 53
28-07-2020 72 | 34 59 TRƯỢT | TRÚNG ST: 34 59
27-07-2020 31 | 35 06 TRÚNG ĐỀ: 31 | TRÚNG ST: 35 06