THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SONG THỦ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 16-01-2021
15-01-2021 85 | 28 22 TRÚNG ĐỀ: 85X2 | TRÚNG ST: 28X2 22
14-01-2021 38 | 10 22 TRÚNG ĐỀ: 38 | TRÚNG LÔ: 10X2
13-01-2021 68 | 68 71 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 71X2
12-01-2021 93 | 92 71 TRƯỢT | TRÚNG ST: 92X2 71
11-01-2021 07 | 07 83 TRÚNG ĐỀ: 07X2 | TRÚNG ST: 07X2 83
10-01-2021 35 | 53 62 TRƯỢT | TRƯỢT
09-01-2021 63 | 64 77 TRƯỢT | TRÚNG ST: 64 77
08-01-2021 35 | 35 27 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 27
07-01-2021 54 | 53 98 TRÚNG ĐỀ: 54 | TRÚNG LÔ: 98
06-01-2021 02 | 42 53 TRÚNG ĐỀ: 02 | TRÚNG LÔ: 53
05-01-2021 76 | 42 37 TRÚNG ĐỀ: 76X2 | TRÚNG ST: 42 37
04-01-2021 88 | 39 75 TRÚNG ĐỀ: 88X2 | TRÚNG ST: 39 75
03-01-2021 33 | 72 24 TRƯỢT | TRÚNG ST: 72 24
02-01-2021 70 | 32 57 TRƯỢT | TRÚNG ST: 32 57
01-01-2021 75 | 85 49 TRÚNG LÔ: 75 | TRÚNG LÔ: 85
31-12-2020 50 | 69 08 TRÚNG ĐỀ: 50 | TRÚNG ST: 69X2 08X2