THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SONG THỦ KẾT QUẢ
Thứ ba, 26-05-2020
25-05-2020 10 | 21 31 TRÚNG LÔ: 10 | TRÚNG LÔ: 31
24-05-2020 79 | 82 32 TRÚNG ĐỀ: 79 | TRÚNG ST: 82X2 32
23-05-2020 90 | 84 97 TRƯỢT | TRÚNG ST: 84X2 97
22-05-2020 98 | 67 87 TRÚNG ĐỀ: 98X3 | TRÚNG ST: 67 87
21-05-2020 48 | 62 32 TRƯỢT | TRÚNG ST: 62 32
20-05-2020 55 | 07 18 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 07
19-05-2020 00 | 64 26 TRÚNG ĐỀ: 00X2 | TRÚNG ST: 64 26X2
18-05-2020 44 | 68 52 TRƯỢT | TRÚNG ST: 68 52
17-05-2020 80 | 35 38 TRÚNG ĐỀ: 80X2 | TRÚNG ST: 35X2 38
16-05-2020 45 | 35 30 TRÚNG LÔ: 45 | TRÚNG ST: 35 30X2
15-05-2020 95 | 69 58 TRÚNG ĐỀ: 95X2 | TRÚNG LÔ: 69
14-05-2020 53 | 93 63 TRƯỢT | TRÚNG ST: 93 63
13-05-2020 95 | 50 03 TRÚNG ĐỀ: 95 | TRÚNG ST: 50 03
12-05-2020 09 | 08 53 TRÚNG ĐỀ: 09 | TRƯỢT
11-05-2020 09 | 65 53 TRƯỢT | TRÚNG ST: 65X2 53
10-05-2020 65 | 66 44 TRÚNG ĐỀ: 65 | TRÚNG LÔ: 44