THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ ba, 26-05-2020
25-05-2020 10 | 24 TRÚNG LÔ: 10 | TRÚNG SL: 24X2
24-05-2020 78 | 73 TRƯỢT | TRƯỢT
23-05-2020 91 | 85 TRÚNG ĐỀ: 91 | TRƯỢT
22-05-2020 88 | 72 TRƯỢT | TRƯỢT
21-05-2020 39 | 94 TRƯỢT | TRÚNG SL: 94X2
20-05-2020 66 | 02 TRƯỢT | TRƯỢT
19-05-2020 00 | 16 TRÚNG ĐỀ: 00X2 | TRƯỢT
18-05-2020 64 | 32 TRƯỢT | TRƯỢT
17-05-2020 80 | 13 TRÚNG ĐỀ: 80X2 | TRƯỢT
16-05-2020 46 | 29 TRÚNG ĐỀ: 46 | TRƯỢT
15-05-2020 95 | 31 TRÚNG ĐỀ: 95X2 | TRÚNG SL: 31X2
14-05-2020 63 | 71 TRÚNG ĐỀ: 63 | TRÚNG SL: 71X2
13-05-2020 95 | 21 TRÚNG ĐỀ: 95 | TRÚNG SL: 21X2
12-05-2020 09 | 33 TRÚNG ĐỀ: 09 | TRÚNG SL: 33X2
11-05-2020 19 | 64 TRÚNG ĐỀ: 19 | TRÚNG SL: 64
10-05-2020 65 | 02 TRÚNG ĐỀ: 65 | TRÚNG SL: 02X2