THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ sáu, 24-09-2021
23-09-2021 33 | 09 TRƯỢT | TRƯỢT
22-09-2021 73 | 41 TRÚNG ĐỀ: 73X2 | TRƯỢT
21-09-2021 83 | 62 TRÚNG ĐỀ: 83X3 | TRÚNG SL: 62
20-09-2021 19 | 00 TRÚNG ĐỀ: 19X3 | TRÚNG SL: 00X2
19-09-2021 57 | 18 TRÚNG ĐỀ: 57 | TRÚNG SL: 18X2
18-09-2021 01 | 73 TRÚNG ĐỀ: 01 | TRƯỢT
17-09-2021 30 | 79 TRÚNG ĐỀ: 30X2 | TRÚNG SL: 79X2
16-09-2021 93 | 97 TRÚNG ĐỀ: 93 | TRÚNG SL: 97X2
15-09-2021 65 | 72 TRÚNG ĐỀ: 65 | TRƯỢT
14-09-2021 48 | 10 TRƯỢT | TRÚNG SL: 10X2
13-09-2021 48 | 32 TRÚNG ĐỀ: 48 | TRÚNG SL: 32X2
12-09-2021 59 | 82 TRƯỢT | TRƯỢT
11-09-2021 54 | 18 TRÚNG ĐỀ: 54 | TRƯỢT
10-09-2021 29 | 38 TRÚNG ĐỀ: 29 | TRÚNG SL: 38
09-09-2021 23 | 52 TRƯỢT | TRƯỢT
08-09-2021 37 | 99 TRƯỢT | TRÚNG SL: 99X2