THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 16-01-2021
15-01-2021 84 | 28 TRƯỢT | TRÚNG SL: 28X2
14-01-2021 37 | 94 TRƯỢT | TRƯỢT
13-01-2021 59 | 72 TRÚNG LÔ: 59 | TRÚNG SL: 72
12-01-2021 92 | 69 TRÚNG ĐỀ: 92X2 | TRƯỢT
11-01-2021 07 | 18 TRÚNG ĐỀ: 07X2 | TRƯỢT
10-01-2021 56 | 71 TRƯỢT | TRƯỢT
09-01-2021 54 | 91 TRÚNG LÔ: 54 | TRƯỢT
08-01-2021 26 | 61 TRÚNG ĐỀ: 26X2 | TRÚNG SL: 61
07-01-2021 54 | 83 TRÚNG ĐỀ: 54 | TRƯỢT
06-01-2021 02 | 29 TRÚNG ĐỀ: 02 | TRÚNG SL: 29X2
05-01-2021 76 | 98 TRÚNG ĐỀ: 76X2 | TRÚNG SL: 98X2
04-01-2021 87 | 08 TRƯỢT | TRƯỢT
03-01-2021 31 | 62 TRÚNG LÔ: 31 | TRƯỢT
02-01-2021 82 | 56 TRƯỢT | TRƯỢT
01-01-2021 85 | 39 TRÚNG ĐỀ: 85 | TRÚNG SL: 39X2
31-12-2020 50 | 08 TRÚNG ĐỀ: 50 | TRÚNG SL: 08X2