THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ ba, 11-08-2020
11-08-2020 27 | 52 TRƯỢT | TRÚNG SL: 52X3
10-08-2020 29 | 54 TRƯỢT | TRƯỢT
09-08-2020 39 | 63 TRƯỢT | TRƯỢT
08-08-2020 58 | 53 TRÚNG ĐỀ: 58X2 | TRƯỢT
07-08-2020 14 | 40 TRÚNG ĐỀ: 14X2 | TRƯỢT
06-08-2020 75 | 67 TRÚNG ĐỀ: 75X2 | TRƯỢT
05-08-2020 97 | 91 TRƯỢT | TRÚNG SL: 91X2
04-08-2020 17 | 49 TRÚNG ĐỀ: 17 | TRƯỢT
03-08-2020 36 | 37 TRÚNG ĐỀ: 36X2 | TRƯỢT
02-08-2020 11 | 00 TRÚNG ĐỀ: 11 | TRÚNG SL: 00X2
01-08-2020 12 | 79 TRÚNG ĐỀ: 12 | TRÚNG SL: 79X2
31-07-2020 62 | 71 TRÚNG ĐỀ: 62 | TRÚNG SL: 71X3
30-07-2020 64 | 51 TRÚNG LÔ: 64 | TRƯỢT
29-07-2020 18 | 39 TRƯỢT | TRƯỢT
28-07-2020 82 | 47 TRÚNG ĐỀ: 82X2 | TRƯỢT
27-07-2020 31 | 35 TRÚNG ĐỀ: 31 | TRÚNG SL: 35