THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Chủ nhật, 09-05-2021
08-05-2021 93 | 42 TRÚNG ĐỀ: 93X2 | TRÚNG SL: 42X2
07-05-2021 47 | 26 TRÚNG ĐỀ: 47 | TRƯỢT
06-05-2021 59 | 69 TRÚNG ĐỀ: 59 | TRƯỢT
05-05-2021 65 | 43 TRƯỢT | TRÚNG SL: 43
04-05-2021 91 | 88 TRƯỢT | TRƯỢT
03-05-2021 25 | 82 TRÚNG ĐỀ: 25 | TRƯỢT
02-05-2021 68 | 69 TRƯỢT | TRÚNG SL: 69X2
01-05-2021 65 | 20 TRÚNG ĐỀ: 65 | TRÚNG SL: 20X2
30-04-2021 36 | 29 TRÚNG ĐỀ: 36X3 | TRÚNG SL: 29X2
29-04-2021 16 | 53 TRÚNG ĐỀ: 16 | TRÚNG SL: 53X2
28-04-2021 13 | 61 TRÚNG ĐỀ: 13 | TRƯỢT
27-04-2021 33 | 77 TRÚNG ĐỀ: 33 | TRƯỢT
26-04-2021 52 | 22 TRÚNG ĐỀ: 52 | TRƯỢT
25-04-2021 89 | 91 TRƯỢT | TRÚNG SL: 91X2
24-04-2021 77 | 10 TRÚNG ĐỀ: 77X2 | TRƯỢT
23-04-2021 50 | 27 TRƯỢT | TRƯỢT