THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ sáu, 24-09-2021
23-09-2021 34 | 39 TRÚNG ĐỀ: 34 | TRÚNG BT: 39
22-09-2021 63 | 07 TRƯỢT | TRÚNG BT: 07
21-09-2021 73 | 94 TRƯỢT | TRÚNG BT: 94
20-09-2021 29 | 10 TRƯỢT | TRÚNG BT: 10
19-09-2021 57 | 81 TRÚNG ĐỀ: 57 | TRÚNG BT: 81
18-09-2021 01 | 38 TRÚNG ĐỀ: 01 | TRƯỢT
17-09-2021 31 | 79 TRƯỢT | TRÚNG BT: 79X2
16-09-2021 93 | 93 TRÚNG ĐỀ: 93 | TRÚNG BT: 93
15-09-2021 65 | 47 TRÚNG ĐỀ: 65 | TRÚNG BT: 47
14-09-2021 49 | 84 TRÚNG LÔ: 49 | TRÚNG BT: 84X3
13-09-2021 47 | 07 TRƯỢT | TRƯỢT
12-09-2021 39 | 13 TRƯỢT | TRÚNG BT: 13X2
11-09-2021 54 | 95 TRÚNG ĐỀ: 54 | TRÚNG BT: 95
10-09-2021 39 | 28 TRƯỢT | TRÚNG BT: 28X3
09-09-2021 24 | 54 TRÚNG ĐỀ: 24 | TRƯỢT
08-09-2021 28 | 07 TRƯỢT | TRÚNG BT: 07