THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Chủ nhật, 09-05-2021
08-05-2021 83 | 80 TRƯỢT | TRÚNG BT: 80
07-05-2021 46 | 70 TRƯỢT | TRƯỢT
06-05-2021 59 | 38 TRÚNG ĐỀ: 59 | TRÚNG BT: 38
05-05-2021 66 | 61 TRÚNG ĐỀ: 66 | TRÚNG BT: 61
04-05-2021 80 | 57 TRÚNG ĐỀ: 80X3 | TRÚNG BT: 57
03-05-2021 15 | 25 TRƯỢT | TRÚNG BT: 25
02-05-2021 78 | 74 TRÚNG ĐỀ: 78 | TRƯỢT
01-05-2021 76 | 67 TRƯỢT | TRÚNG BT: 67
30-04-2021 26 | 09 TRÚNG LÔ: 26 | TRÚNG BT: 09
29-04-2021 16 | 11 TRÚNG ĐỀ: 16 | TRÚNG BT: 11
28-04-2021 13 | 64 TRÚNG ĐỀ: 13 | TRÚNG BT: 64
27-04-2021 33 | 11 TRÚNG ĐỀ: 33 | TRÚNG BT: 11
26-04-2021 52 | 64 TRÚNG ĐỀ: 52 | TRÚNG BT: 64
25-04-2021 67 | 12 TRƯỢT | TRÚNG BT: 12
24-04-2021 77 | 67 TRÚNG ĐỀ: 77X2 | TRƯỢT
23-04-2021 60 | 28 TRÚNG ĐỀ: 60 | TRÚNG BT: 28