THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ ba, 11-08-2020
11-08-2020 28 | 02 TRÚNG ĐỀ: 28X2 | TRÚNG BT: 02
10-08-2020 28 | 37 TRÚNG ĐỀ: 28 | TRÚNG BT: 37
09-08-2020 48 | 48 TRÚNG LÔ: 48 | TRÚNG BT: 48
08-08-2020 58 | 77 TRÚNG ĐỀ: 58X2 | TRÚNG BT: 77
07-08-2020 14 | 06 TRÚNG ĐỀ: 14X2 | TRƯỢT
06-08-2020 86 | 51 TRÚNG LÔ: 86X2 | TRÚNG BT: 51
05-08-2020 96 | 29 TRÚNG ĐỀ: 96X2 | TRÚNG BT: 29
04-08-2020 16 | 40 TRƯỢT | TRÚNG BT: 40
03-08-2020 36 | 15 TRÚNG ĐỀ: 36X2 | TRÚNG BT: 15
02-08-2020 11 | 06 TRÚNG ĐỀ: 11 | TRÚNG BT: 06
01-08-2020 11 | 43 TRƯỢT | TRÚNG BT: 43
31-07-2020 62 | 92 TRÚNG ĐỀ: 62 | TRÚNG BT: 92
30-07-2020 73 | 95 TRƯỢT | TRÚNG BT: 95
29-07-2020 07 | 98 TRƯỢT | TRÚNG BT: 98
28-07-2020 83 | 24 TRƯỢT | TRƯỢT
27-07-2020 31 | 42 TRÚNG ĐỀ: 31 | TRÚNG BT: 42