THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 16-01-2021
15-01-2021 85 | 58 TRÚNG ĐỀ: 85X2 | TRÚNG BT: 58
14-01-2021 38 | 48 TRÚNG ĐỀ: 38 | TRÚNG BT: 48
13-01-2021 69 | 08 TRÚNG ĐỀ: 69X2 | TRƯỢT
12-01-2021 92 | 72 TRÚNG ĐỀ: 92X2 | TRÚNG BT: 72X2
11-01-2021 18 | 83 TRƯỢT | TRÚNG BT: 83
10-01-2021 46 | 41 TRÚNG ĐỀ: 46 | TRÚNG BT: 41
09-01-2021 54 | 56 TRÚNG LÔ: 54 | TRÚNG BT: 56
08-01-2021 26 | 60 TRÚNG ĐỀ: 26X2 | TRÚNG BT: 60
07-01-2021 44 | 87 TRÚNG LÔ: 44 | TRÚNG BT: 87
06-01-2021 03 | 43 TRƯỢT | TRÚNG BT: 43
05-01-2021 76 | 22 TRÚNG ĐỀ: 76X2 | TRƯỢT
04-01-2021 87 | 43 TRƯỢT | TRÚNG BT: 43
03-01-2021 31 | 40 TRÚNG LÔ: 31 | TRÚNG BT: 40
02-01-2021 80 | 23 TRƯỢT | TRÚNG BT: 23
01-01-2021 85 | 81 TRÚNG ĐỀ: 85 | TRÚNG BT: 81X2
31-12-2020 50 | 40 TRÚNG ĐỀ: 50 | TRƯỢT