THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ bảy, 16-01-2021
15-01-2021 85 | 286 TRÚNG ĐỀ: 85X2 | TRƯỢT
14-01-2021 37 | 337 TRƯỢT | TRƯỢT
13-01-2021 69 | 768 TRÚNG ĐỀ: 69X2 | TRƯỢT
12-01-2021 82 | 592 TRÚNG LÔ: 82X2 | TRÚNG 3C: 592
11-01-2021 08 | 507 TRÚNG LÔ: 08 | TRÚNG 3C: 507
10-01-2021 46 | 147 TRÚNG ĐỀ: 46 | TRƯỢT
09-01-2021 64 | 065 TRÚNG ĐỀ: 64 | TRƯỢT
08-01-2021 26 | 725 TRÚNG ĐỀ: 26X2 | TRƯỢT
07-01-2021 55 | 864 TRƯỢT | TRƯỢT
06-01-2021 02 | 402 TRÚNG ĐỀ: 02 | TRÚNG 3C: 402
05-01-2021 66 | 375 TRÚNG LÔ: 66 | TRƯỢT
04-01-2021 88 | 978 TRÚNG ĐỀ: 88X2 | TRƯỢT
03-01-2021 33 | 131 TRƯỢT | TRƯỢT
02-01-2021 81 | 691 TRÚNG ĐỀ: 81 | TRƯỢT
01-01-2021 85 | 885 TRÚNG ĐỀ: 85 | TRÚNG 3C: 885
31-12-2020 40 | 051 TRƯỢT | TRƯỢT