THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ sáu, 24-09-2021
23-09-2021 34 | 535 TRÚNG ĐỀ: 34 | TRƯỢT
22-09-2021 63 | 863 TRƯỢT | TRƯỢT
21-09-2021 84 | 084 TRÚNG LÔ: 84 | TRƯỢT
20-09-2021 09 | 029 TRƯỢT | TRƯỢT
19-09-2021 67 | 957 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 957
18-09-2021 01 | 900 TRÚNG ĐỀ: 01 | TRƯỢT
17-09-2021 30 | 330 TRÚNG ĐỀ: 30X2 | TRÚNG 3C: 330
16-09-2021 93 | 092 TRÚNG ĐỀ: 93 | TRƯỢT
15-09-2021 55 | 965 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 965
14-09-2021 59 | 158 TRÚNG ĐỀ: 59 | TRƯỢT
13-09-2021 38 | 548 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 548
12-09-2021 49 | 349 TRÚNG ĐỀ: 49 | TRÚNG 3C: 349
11-09-2021 54 | 654 TRÚNG ĐỀ: 54 | TRÚNG 3C: 654
10-09-2021 29 | 529 TRÚNG ĐỀ: 29 | TRÚNG 3C: 529
09-09-2021 34 | 725 TRƯỢT | TRƯỢT
08-09-2021 48 | 938 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 938