THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ ba, 11-08-2020
11-08-2020 28 | 127 TRÚNG ĐỀ: 28X2 | TRƯỢT
10-08-2020 39 | 629 TRƯỢT | TRƯỢT
09-08-2020 38 | 139 TRÚNG ĐỀ: 38 | TRƯỢT
08-08-2020 48 | 957 TRÚNG LÔ: 48 | TRƯỢT
07-08-2020 14 | 614 TRÚNG ĐỀ: 14X2 | TRÚNG 3C: 614
06-08-2020 75 | 375 TRÚNG ĐỀ: 75X2 | TRÚNG 3C: 375
05-08-2020 96 | 296 TRÚNG ĐỀ: 96X2 | TRÚNG 3C: 296
04-08-2020 17 | 607 TRÚNG ĐỀ: 17 | TRƯỢT
03-08-2020 36 | 835 TRÚNG ĐỀ: 36X2 | TRƯỢT
02-08-2020 11 | 610 TRÚNG ĐỀ: 11 | TRƯỢT
01-08-2020 12 | 012 TRÚNG ĐỀ: 12 | TRÚNG 3C: 012
31-07-2020 62 | 361 TRÚNG ĐỀ: 62 | TRƯỢT
30-07-2020 63 | 564 TRÚNG ĐỀ: 63 | TRƯỢT
29-07-2020 17 | 717 TRÚNG ĐỀ: 17X2 | TRÚNG 3C: 717
28-07-2020 83 | 392 TRƯỢT | TRƯỢT
27-07-2020 31 | 930 TRÚNG ĐỀ: 31 | TRƯỢT