THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + 3 CÀNG KẾT QUẢ
Chủ nhật, 09-05-2021
08-05-2021 94 | 493 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 493
07-05-2021 56 | 448 TRÚNG LÔ: 56 | TRƯỢT
06-05-2021 59 | 359 TRÚNG ĐỀ: 59 | TRÚNG 3C: 359
05-05-2021 66 | 866 TRÚNG ĐỀ: 66 | TRÚNG 3C: 866
04-05-2021 80 | 581 TRÚNG ĐỀ: 80X3 | TRƯỢT
03-05-2021 26 | 925 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 925
02-05-2021 78 | 579 TRÚNG ĐỀ: 78 | TRƯỢT
01-05-2021 65 | 366 TRÚNG ĐỀ: 65 | TRƯỢT
30-04-2021 46 | 735 TRƯỢT | TRƯỢT
29-04-2021 27 | 926 TRÚNG LÔ: 27 | TRƯỢT
28-04-2021 13 | 223 TRÚNG ĐỀ: 13 | TRƯỢT
27-04-2021 33 | 333 TRÚNG ĐỀ: 33 | TRÚNG 3C: 333
26-04-2021 52 | 242 TRÚNG ĐỀ: 52 | TRƯỢT
25-04-2021 67 | 278 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 278
24-04-2021 76 | 177 TRÚNG LÔ: 76 | TRÚNG 3C: 177
23-04-2021 50 | 860 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 860