THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Thứ bảy, 16-01-2021
15-01-2021 8-3 TRÚNG ĐẦU: 8
14-01-2021 2-9 TRƯỢT
13-01-2021 6-9 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 9
12-01-2021 9-2 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 2
11-01-2021 0-7 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 7
10-01-2021 4-4 TRÚNG ĐẦU: 4
09-01-2021 6-4 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 4
08-01-2021 2-7 TRÚNG ĐẦU: 2
07-01-2021 3-3 TRƯỢT
06-01-2021 0-2 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 2
05-01-2021 6-6 TRÚNG ĐUÔI: 6
04-01-2021 8-8 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 8
03-01-2021 3-2 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 2
02-01-2021 6-1 TRÚNG ĐUÔI: 1
01-01-2021 8-5 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 5
31-12-2020 5-0 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 0