THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Chủ nhật, 09-05-2021
08-05-2021 8-3 TRÚNG ĐUÔI: 3
07-05-2021 4-7 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 7
06-05-2021 5-8 TRÚNG ĐẦU: 5
05-05-2021 6-4 TRÚNG ĐẦU: 6
04-05-2021 8-0 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 0
03-05-2021 1-5 TRÚNG ĐUÔI: 5
02-05-2021 5-8 TRÚNG ĐUÔI: 8
01-05-2021 5-6 TRƯỢT
30-04-2021 3-8 TRÚNG ĐẦU: 3
29-04-2021 1-6 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 6
28-04-2021 1-1 TRÚNG ĐẦU: 1
27-04-2021 2-3 TRÚNG ĐUÔI: 3
26-04-2021 5-0 TRÚNG ĐẦU: 5
25-04-2021 7-8 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 8
24-04-2021 7-9 TRÚNG ĐẦU: 7
23-04-2021 6-0 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 0