THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Thứ ba, 11-08-2020
11-08-2020 0-6 TRƯỢT
10-08-2020 0-8 TRÚNG ĐUÔI: 8
09-08-2020 3-7 TRÚNG ĐẦU: 3
08-08-2020 5-8 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 8
07-08-2020 1-6 TRÚNG ĐẦU: 1
06-08-2020 7-5 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 5
05-08-2020 9-6 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 6
04-08-2020 1-6 TRÚNG ĐẦU: 1
03-08-2020 3-4 TRÚNG ĐẦU: 3
02-08-2020 1-1 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 1
01-08-2020 1-1 TRÚNG ĐẦU: 1
31-07-2020 4-1 TRƯỢT
30-07-2020 6-5 TRÚNG ĐẦU: 6
29-07-2020 1-7 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 7
28-07-2020 7-2 TRÚNG ĐUÔI: 2
27-07-2020 3-1 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 1