THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Thứ sáu, 24-09-2021
23-09-2021 3-5 TRÚNG ĐẦU: 3
22-09-2021 7-3 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 3
21-09-2021 8-1 TRÚNG ĐẦU: 8
20-09-2021 1-9 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 9
19-09-2021 5-6 TRÚNG ĐẦU: 5
18-09-2021 0-2 TRÚNG ĐẦU: 0
17-09-2021 2-0 TRÚNG ĐUÔI: 0
16-09-2021 9-2 TRÚNG ĐẦU: 9
15-09-2021 6-4 TRÚNG ĐẦU: 6
14-09-2021 3-9 TRÚNG ĐUÔI: 9
13-09-2021 4-8 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 8
12-09-2021 4-9 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 9
11-09-2021 5-4 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 4
10-09-2021 2-7 TRÚNG ĐẦU: 2
09-09-2021 2-3 TRÚNG ĐẦU: 2
08-09-2021 3-6 TRÚNG ĐẦU: 3