THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU ĐUÔI + SONG THỦ + XIÊN 4 KẾT QUẢ
Thứ sáu, 24-09-2021
23-09-2021 2-4 | 07 91 | 05 07 83 96 TRÚNG ĐUÔI: 4 | TRÚNG ST: 07 91X2 | TRÚNG XIÊN 4: 05 07 83 96
22-09-2021 7-3 | 09 07 | 79 93 68 18 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 3 | TRÚNG ST: 09 07 | TRÚNG LÔ: 93 68 18
21-09-2021 8-3 | 18 29 | 83 95 42 94 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 3 | TRÚNG ST: 18 29 | TRÚNG LÔ: 83X3 42 94
20-09-2021 1-9 | 10 92 | 18 44 63 65 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRÚNG LÔ: 10 | TRÚNG LÔ: 18 63 65
19-09-2021 5-6 | 68 31 | 42 41 64 90 TRÚNG ĐẦU: 5 | TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 42 41 90
18-09-2021 0-0 | 59 78 | 02 43 39 17 TRÚNG ĐẦU: 0 | TRÚNG ST: 59 78 | TRÚNG XIÊN 4: 02 43 39 17
17-09-2021 3-0 | 05 95 | 42 75 99 52 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG LÔ: 05 | TRÚNG LÔ: 75 99
16-09-2021 9-4 | 00 75 | 19 30 63 72 TRÚNG ĐẦU: 9 | TRÚNG ST: 00 75 | TRÚNG LÔ: 19 30X3 63
15-09-2021 6-5 | 30 81 | 48 65 06 78 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 5 | TRÚNG ST: 30 81 | TRÚNG LÔ: 65 06 78
14-09-2021 5-9 | 14 04 | 77 25 14 62 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRÚNG ST: 14 04 | TRÚNG LÔ: 14
13-09-2021 4-9 | 23 60 | 73 32 57 47 TRÚNG ĐẦU: 4 | TRÚNG LÔ: 23 | TRÚNG LÔ: 32X2 57
12-09-2021 4-8 | 44 83 | 36 00 13 60 TRÚNG ĐẦU: 4 | TRÚNG ST: 44 83X3 | TRÚNG LÔ: 36 00 13X2
11-09-2021 5-4 | 84 96 | 85 67 48 45 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 4 | TRÚNG ST: 84 96 | TRÚNG LÔ: 85 45
10-09-2021 1-9 | 28 22 | 29 68 08 86 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRÚNG ST: 28X3 22 | TRÚNG XIÊN 4: 29 68 08 86
09-09-2021 1-4 | 61 50 | 54 55 84 78 TRÚNG ĐUÔI: 4 | TRÚNG LÔ: 50X2 | TRÚNG LÔ: 55 84 78
08-09-2021 3-7 | 51 80 | 81 82 08 96 TRÚNG ĐẦU: 3 | TRÚNG LÔ: 51 | TRÚNG XIÊN 4: 81 82 08 96