THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU ĐUÔI + SONG THỦ + XIÊN 4 KẾT QUẢ
Chủ nhật, 09-05-2021
08-05-2021 9-4 | 49 76 | 88 07 68 65 TRÚNG ĐẦU: 9 | TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 4: 88 07 68 65
07-05-2021 4-5 | 91 37 | 18 86 71 10 TRÚNG ĐẦU: 4 | TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 86 71 10
06-05-2021 3-7 | 88 86 | 35 88 36 08 TRƯỢT | TRÚNG ST: 88 86 | TRÚNG XIÊN 4: 35 88 36 08
05-05-2021 5-6 | 03 18 | 55 75 31 22 TRÚNG ĐUÔI: 6 | TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 75 31 22
04-05-2021 7-0 | 15 70 | 68 93 42 96 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG LÔ: 70 | TRÚNG LÔ: 68 93 96
03-05-2021 2-3 | 57 91 | 91 56 87 37 TRÚNG ĐẦU: 2 | TRÚNG LÔ: 91 | TRÚNG XIÊN 4: 91 56 87 37
02-05-2021 7-8 | 79 23 | 64 76 13 88 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 8 | TRÚNG LÔ: 79 | TRÚNG XIÊN 4: 64 76 13X3 88
01-05-2021 6-3 | 41 66 | 04 37 81 62 TRÚNG ĐẦU: 6 | TRÚNG LÔ: 41 | TRÚNG LÔ: 37 81
30-04-2021 3-6 | 80 99 | 21 29 22 06 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 6 | TRÚNG ST: 80 99 | TRÚNG XIÊN 4: 21X2 29X2 22 06
29-04-2021 1-6 | 90 94 | 11 25 43 90 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 6 | TRÚNG LÔ: 90 | TRÚNG LÔ: 11 90
28-04-2021 1-1 | 49 19 | 67 86 19 30 TRÚNG ĐẦU: 1 | TRÚNG ST: 49 19 | TRÚNG XIÊN 4: 67 86 19 30
27-04-2021 2-2 | 27 62 | 15 39 89 58 TRƯỢT | TRÚNG ST: 27 62 | TRÚNG LÔ: 39 89 58
26-04-2021 5-2 | 55 37 | 10 16 73 86 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 2 | TRÚNG LÔ: 55 | TRÚNG LÔ: 10 16 86X2
25-04-2021 7-8 | 81 40 | 78 45 06 53 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 8 | TRÚNG LÔ: 40 | TRÚNG LÔ: 78 45 06
24-04-2021 7-5 | 71 98 | 22 51 72 23 TRÚNG ĐẦU: 7 | TRÚNG LÔ: 98 | TRÚNG XIÊN 4: 22 51 72 23
23-04-2021 6-0 | 41 26 | 26 68 28 53 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG ST: 41 26X2 | TRÚNG XIÊN 4: 26X2 68X2 28 53