THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU ĐUÔI + SONG THỦ + XIÊN 4 KẾT QUẢ
Thứ bảy, 16-01-2021
15-01-2021 8-5 | 22 38 | 14 26 47 86 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 5 | TRÚNG LÔ: 22 | TRÚNG LÔ: 14 26 47
14-01-2021 3-9 | 09 50 | 43 51 73 70 TRÚNG ĐẦU: 3 | TRÚNG ST: 09 50 | TRÚNG LÔ: 51 73 70
13-01-2021 6-7 | 94 12 | 77 14 68 46 TRÚNG ĐẦU: 6 | TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 14 46
12-01-2021 9-2 | 47 81 | 02 72 53 17 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 2 | TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 72X2 53X2
11-01-2021 0-5 | 49 31 | 52 30 77 17 TRÚNG ĐẦU: 0 | TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 30 77 17X2
10-01-2021 4-8 | 31 54 | 85 36 43 15 TRÚNG ĐẦU: 4 | TRÚNG LÔ: 54X2 | TRÚNG LÔ: 85X2 36 15
09-01-2021 6-4 | 85 77 | 51 23 38 95 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 4 | TRÚNG LÔ: 77 | TRÚNG XIÊN 4: 51 23 38 95
08-01-2021 2-7 | 69 61 | 33 23 65 49 TRÚNG ĐẦU: 2 | TRÚNG ST: 69 61 | TRÚNG LÔ: 33 65 49
07-01-2021 3-4 | 87 41 | 71 09 87 88 TRÚNG ĐUÔI: 4 | TRÚNG ST: 87 41 | TRÚNG XIÊN 4: 71 09 87 88
06-01-2021 0-4 | 45 03 | 40 29 12 80 TRÚNG ĐẦU: 0 | TRÚNG LÔ: 45 | TRÚNG XIÊN 4: 40 29X2 12 80
05-01-2021 7-6 | 24 68 | 98 17 66 18 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 6 | TRÚNG ST: 24 68 | TRÚNG LÔ: 98X2 17 66
04-01-2021 8-8 | 39 21 | 14 71 27 95 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 8 | TRÚNG ST: 39 21 | TRÚNG XIÊN 4: 14X3 71X2 27 95X2
03-01-2021 3-3 | 72 70 | 42 72 87 25 TRÚNG ĐẦU: 3 | TRÚNG LÔ: 72 | TRÚNG LÔ: 72 87 25
02-01-2021 8-1 | 02 78 | 17 94 26 16 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 1 | TRÚNG ST: 02 78 | TRƯỢT
01-01-2021 8-6 | 95 76 | 58 55 14 90 TRÚNG ĐẦU: 8 | TRÚNG LÔ: 76 | TRÚNG LÔ: 55 14 90
31-12-2020 5-0 | 46 05 | 40 45 69 41 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG ST: 46 05 | TRÚNG LÔ: 45 69X2 41