THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Chủ nhật, 09-05-2021
08-05-2021 65 TRÚNG BT: 65
07-05-2021 54 TRƯỢT
06-05-2021 13 TRÚNG BT: 13
05-05-2021 46 TRÚNG BT: 46
04-05-2021 54 TRÚNG BT: 54
03-05-2021 37 TRÚNG BT: 37
02-05-2021 75 TRÚNG BT: 75
01-05-2021 21 TRÚNG BT: 21
30-04-2021 39 TRÚNG BT: 39
29-04-2021 54 TRÚNG BT: 54
28-04-2021 19 TRÚNG BT: 19
27-04-2021 99 TRÚNG BT: 99
26-04-2021 83 TRÚNG BT: 83
25-04-2021 93 TRÚNG BT: 93
24-04-2021 51 TRÚNG BT: 51
23-04-2021 25 TRÚNG BT: 25