THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 16-01-2021
15-01-2021 48 TRÚNG BT: 48X2
14-01-2021 08 TRÚNG BT: 08
13-01-2021 71 TRÚNG BT: 71X2
12-01-2021 82 TRÚNG BT: 82X2
11-01-2021 06 TRÚNG BT: 06
10-01-2021 64 TRÚNG BT: 64
09-01-2021 29 TRÚNG BT: 29
08-01-2021 72 TRÚNG BT: 72
07-01-2021 34 TRÚNG BT: 34
06-01-2021 46 TRÚNG BT: 46
05-01-2021 83 TRÚNG BT: 83
04-01-2021 46 TRÚNG BT: 46
03-01-2021 71 TRÚNG BT: 71
02-01-2021 23 TRÚNG BT: 23
01-01-2021 80 TRƯỢT
31-12-2020 32 TRÚNG BT: 32