THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ sáu, 24-09-2021
23-09-2021 19 TRÚNG BT: 19X2
22-09-2021 31 TRÚNG BT: 31X2
21-09-2021 28 TRÚNG BT: 28
20-09-2021 17 TRÚNG BT: 17
19-09-2021 18 TRÚNG BT: 18X2
18-09-2021 49 TRÚNG BT: 49
17-09-2021 28 TRƯỢT
16-09-2021 42 TRÚNG BT: 42
15-09-2021 30 TRÚNG BT: 30
14-09-2021 50 TRÚNG BT: 50
13-09-2021 76 TRÚNG BT: 76
12-09-2021 61 TRÚNG BT: 61
11-09-2021 53 TRÚNG BT: 53
10-09-2021 49 TRÚNG BT: 49
09-09-2021 40 TRÚNG BT: 40
08-09-2021 35 TRÚNG BT: 35