THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ ba, 11-08-2020
11-08-2020 03 TRÚNG BT: 03
10-08-2020 08 TRÚNG BT: 08
09-08-2020 49 TRƯỢT
08-08-2020 87 TRÚNG BT: 87
07-08-2020 65 TRÚNG BT: 65
06-08-2020 35 TRÚNG BT: 35
05-08-2020 45 TRÚNG BT: 45
04-08-2020 06 TRÚNG BT: 06
03-08-2020 54 TRÚNG BT: 54
02-08-2020 12 TRÚNG BT: 12
01-08-2020 23 TRÚNG BT: 23
31-07-2020 56 TRÚNG BT: 56
30-07-2020 14 TRÚNG BT: 14
29-07-2020 09 TRÚNG BT: 09
28-07-2020 32 TRÚNG BT: 32
27-07-2020 13 TRƯỢT