THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ ba, 26-05-2020
25-05-2020 99 TRÚNG BT: 99
24-05-2020 22 TRÚNG BT: 22
23-05-2020 24 TRÚNG BT: 24
22-05-2020 37 TRÚNG BT: 37
21-05-2020 51 TRÚNG BT: 51
20-05-2020 59 TRÚNG BT: 59
19-05-2020 26 TRÚNG BT: 26X2
18-05-2020 34 TRÚNG BT: 34
17-05-2020 18 TRÚNG BT: 18
16-05-2020 60 TRƯỢT
15-05-2020 46 TRƯỢT
14-05-2020 72 TRÚNG BT: 72
13-05-2020 17 TRÚNG BT: 17
12-05-2020 51 TRƯỢT
11-05-2020 43 TRÚNG BT: 43
10-05-2020 09 TRÚNG BT: 09X2