THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP 3 CÀNG + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ ba, 11-08-2020
11-08-2020 127 | 52 TRƯỢT | TRÚNG SL: 52X3
10-08-2020 627 | 54 TRƯỢT | TRƯỢT
09-08-2020 138 | 83 TRÚNG 3C: 138 | TRƯỢT
08-08-2020 948 | 53 TRƯỢT | TRƯỢT
07-08-2020 615 | 20 TRƯỢT | TRƯỢT
06-08-2020 375 | 58 TRÚNG 3C: 375 | TRƯỢT
05-08-2020 295 | 81 TRƯỢT | TRƯỢT
04-08-2020 617 | 28 TRÚNG 3C: 617 | TRƯỢT
03-08-2020 846 | 26 TRƯỢT | TRƯỢT
02-08-2020 612 | 00 TRƯỢT | TRÚNG SL: 00X2
01-08-2020 011 | 89 TRƯỢT | TRƯỢT
31-07-2020 362 | 71 TRÚNG 3C: 362 | TRÚNG SL: 71X3
30-07-2020 564 | 31 TRƯỢT | TRÚNG SL: 31
29-07-2020 717 | 49 TRÚNG 3C: 717 | TRÚNG SL: 49X2
28-07-2020 382 | 57 TRÚNG 3C: 382 | TRÚNG SL: 57X2
27-07-2020 930 | 47 TRƯỢT | TRƯỢT