THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP 3 CÀNG + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Chủ nhật, 09-05-2021
08-05-2021 492 | 32 TRƯỢT | TRƯỢT
07-05-2021 447 | 17 TRÚNG 3C: 447 | TRÚNG SL: 17
06-05-2021 359 | 89 TRÚNG 3C: 359 | TRƯỢT
05-05-2021 867 | 54 TRƯỢT | TRƯỢT
04-05-2021 590 | 78 TRƯỢT | TRÚNG SL: 78X2
03-05-2021 935 | 72 TRƯỢT | TRÚNG SL: 72X2
02-05-2021 577 | 79 TRƯỢT | TRÚNG SL: 79
01-05-2021 364 | 30 TRƯỢT | TRƯỢT
30-04-2021 737 | 39 TRƯỢT | TRÚNG SL: 39
29-04-2021 916 | 53 TRÚNG 3C: 916 | TRÚNG SL: 53X2
28-04-2021 213 | 60 TRÚNG 3C: 213 | TRÚNG SL: 60X2
27-04-2021 333 | 02 TRÚNG 3C: 333 | TRÚNG SL: 02
26-04-2021 253 | 02 TRƯỢT | TRÚNG SL: 02
25-04-2021 279 | 81 TRƯỢT | TRƯỢT
24-04-2021 178 | 20 TRƯỢT | TRÚNG SL: 20X2
23-04-2021 870 | 16 TRƯỢT | TRƯỢT