THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP 3 CÀNG + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ ba, 26-05-2020
25-05-2020 210 | 34 TRƯỢT | TRƯỢT
24-05-2020 789 | 84 TRƯỢT | TRƯỢT
23-05-2020 981 | 85 TRƯỢT | TRƯỢT
22-05-2020 288 | 72 TRƯỢT | TRƯỢT
21-05-2020 728 | 94 TRƯỢT | TRÚNG SL: 94X2
20-05-2020 264 | 22 TRƯỢT | TRƯỢT
19-05-2020 601 | 26 TRƯỢT | TRÚNG SL: 26X2
18-05-2020 554 | 31 TRÚNG 3C: 554 | TRƯỢT
17-05-2020 380 | 23 TRÚNG 3C: 380 | TRÚNG SL: 23X2
16-05-2020 147 | 38 TRƯỢT | TRƯỢT
15-05-2020 794 | 42 TRƯỢT | TRƯỢT
14-05-2020 962 | 61 TRƯỢT | TRƯỢT
13-05-2020 796 | 21 TRƯỢT | TRÚNG SL: 21X2
12-05-2020 009 | 43 TRÚNG 3C: 009 | TRƯỢT
11-05-2020 419 | 64 TRÚNG 3C: 419 | TRÚNG SL: 64
10-05-2020 764 | 02 TRƯỢT | TRÚNG SL: 02X2