THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP 3 CÀNG + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ sáu, 24-09-2021
23-09-2021 524 | 09 TRƯỢT | TRƯỢT
22-09-2021 863 | 31 TRƯỢT | TRÚNG SL: 31X2
21-09-2021 084 | 72 TRƯỢT | TRÚNG SL: 72X2
20-09-2021 029 | 00 TRƯỢT | TRÚNG SL: 00X2
19-09-2021 967 | 19 TRƯỢT | TRÚNG SL: 19
18-09-2021 911 | 93 TRƯỢT | TRƯỢT
17-09-2021 320 | 68 TRƯỢT | TRƯỢT
16-09-2021 083 | 97 TRƯỢT | TRÚNG SL: 97X2
15-09-2021 965 | 81 TRÚNG 3C: 965 | TRÚNG SL: 81
14-09-2021 159 | 20 TRÚNG 3C: 159 | TRƯỢT
13-09-2021 558 | 31 TRƯỢT | TRƯỢT
12-09-2021 349 | 93 TRÚNG 3C: 349 | TRƯỢT
11-09-2021 654 | 19 TRÚNG 3C: 654 | TRÚNG SL: 19X2
10-09-2021 519 | 28 TRƯỢT | TRÚNG SL: 28X3
09-09-2021 723 | 62 TRƯỢT | TRÚNG SL: 62X2
08-09-2021 937 | 89 TRƯỢT | TRƯỢT